Ako vybrať nákladné pneumatiky

Ako vybrať nákladné pneumatiky

Pneumatiky majú byť vyberané predovšetkým na základe odporúčaní alebo špecifikácií daných výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky. Voľba rozmeru pneumatiky musí odpovedať požadovanej nosnosti a konfigurácii vozidla, práve tak ako maximálnej prípustnej rýchlosti vozidla.

Pneumatiky musia byť montované na odpovedajúce odporúčané ráfiky, špecifikované výrobcom vozidla a/alebo štandardmi ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation = Európska technická organizácia pre pneumatiky a ráfiky).

Ráfiky musia byť odsúhlasené výrobcom pneumatík a výrobcom vozidla a/alebo ráfikov.

Odporúča sa vybaviť vozidlo pneumatikami rovnakej konštrukcie (radiálne alebo diagonálne) na všetkých pozíciách; dezén môže byť odlišný na rôznych nápravách:

 • Predná náprava (nazývaná tiež vodiaca náprava alebo riadená náprava)
 • Nosná náprava (nazývaná tiež vlečná náprava)
 • Hnacia náprava (nazývaná tiež poháňaná náprava alebo záberová náprava)

V dvojmontáži majú mať pneumatiky rovnakú konštrukciu a odpovedajúce rozmery.

Skladovanie pneumatík

Pneumatiky je potrebné skladovať na chladných, suchých miestach, mimo priame slnečné a umelé žiarenie. Pneumatiky (na ráfikoch ani samotné) nesmú byť nikdy uložené na ploche znečistenej olejom alebo inak v kontakte s rozpúšťadlami, olejmi alebo mazivami. Nikdy tiež nesmú byť umiestnené do rovnakých alebo spojených miestností s prchavými látkami.

Ak je to možné, mali by byť pneumatiky skladované vo vertikálnej polohe na behúni. Pneumatiky bez ráfikov ukladáme horizontálne (na bočnici), symetricky a nikdy nie v príliš vysokej vrstve, aby nedošlo k deformácii dolných pneumatík. Pre pneumatiky s ráfikmi platia rovnaké pravidlá.

Montáž pneumatiky

 • Montáž a demontáž pneumatík má byť vykonávaná predovšetkým skúsenými vyškolenými pracovníkmi pri použití vhodných nástrojov a pracovných postupov.
 • Pneumatika, ktorá nie je správne namontovaná, alebo bola poškodená, nepodá optimálny výkon.
 • Ráfiky musia byť prezreté pred montážou pneumatiky – musia byť bez známok hrdze a nesmú byť poškodené alebo vykazovať známky opotrebovania alebo poškodenia. Obzvlášť dosadacie plochy ráfika je nutné prezerať pozorne.
 • Pri montáži nových bezdušových pneumatík sa odporúča vždy používať nové ventily, respektíve nové duše a vložky pri montáži pneumatík s dušou. Majú byť použité tiež nové tlakové uzávery (čiapočky) ventilov k ochrane častí ventilu pred prachom, špinou, vlhkosťou a tiež k ochrane pred únikom vzduchu.
 • Pre namazanie použite iba špeciálne lubrikanty určené pre montáže pneumatík.
 • Skontrolujte pozíciu referenčnej linky proti dosadacej ploche ráfika pre správne usadenie.
 • Správne usadenie pätky na ráfiku je veľmi dôležité, preto sa odporúča použiť maximálny “montážny” hustiaci tlak pre zabezpečenie správneho usadenia. Maximálny povolený “montážny” hustiaci tlak sa rovná 150 % maximálneho nominálneho hustiaceho tlaku pneumatiky, ale nesmie presiahnuť 1000 kPa. Hustiaci tlak musí byť upravený na správne hodnoty pred dokončením montáže.
 • Hustené pneumatiky musia odpovedať priemyselným štandardom a zákonným bezpečnostným predpisom.

Hustiaci tlak

 • Nesprávne hustenie je častou príčinou poškodenia pneumatiky. Pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy musia byť hustené na hodnoty odpovedajúce tým, ktoré sú odporúčané výrobcom pneumatík. Hustiace tlaky sú spravidla funkciou nosnosti.
 • Hustiaci tlak musí byť kontrolovaný každé dva týždne. Musí byť kontrolovaný na chladných pneumatikách; hodnoty udávané v tabuľkách sa vždy vzťahujú k hodnotám hustenia pri 20 stupňoch Celzia a udávanej nosnosti nápravy. Vyšší prevádzkový tlak pri prevádzke vozidla sa musí pripočítať k hodnotám v tabuľkách a nesmie byť upravovaný.
 • Podhustenie a prehustenie spôsobí nepravidelné opotrebovanie dezénu, ale môže tiež viesť k predčasnému zlyhaniu pneumatiky.

Hĺbka dezénu

 • Všetky štáty patriace do Európskeho spoločenstva požadujú minimálnu hĺbku dezénu 1,6 mm. Požaduje sa, aby táto hĺbka bola dodržaná v hlavných drážkach behúňa po celom obvode pneumatiky.
 • Všetky pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy majú indikátory opotrebovania (TWI – Tread Wear Indicators) na niekoľkých miestach po obvode pneumatiky. Tieto indikátory sú umiestnené v obvodových drážkach dezénu a ich výška je 1,6 mm.

Značenie pneumatík pre nákladné vozidlá

1 Rozmer pneumatiky

 • Menovitá šírka v mm alebo palcoch (tu 315 mm)
 • Profilové číslo (pomer výšky a šírky – tu 70 %)
 • R radiálna konštrukcia
 • Priemer ráfika (v palcoch – tu 22,5″ ráfik)

2 Index nosnosti a kategória rýchlosti (tu 154/150 L)

 • Prvé číslo označuje nosnosť pneumatiky v jednomontáži (tu 154 = 3750 kg/pneumatika)
 • Druhé číslo označuje nosnosť pneumatiky v dvojmontáži (tu 150 = 3350 kg/pneumatika)
 • Písmeno označuje kategóriu rýchlosti (tu L = maximálna rýchlosť do 120 hm/hod)

Tabuľka SI  indexov – kategória maximálnej rýchlosti

SI L M N P Q R S T U H V W Y ZR
km/h 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240

Tabuľka LI indexov – index nosnosti

LI 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KG 77,5 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 103 106 109 112 115
LI 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KG 118 121 125 128 132 136 140 145 150 155 160 165 170 175 180
LI 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
KG 185 190 195 200 206 212 218 224 230 236 243 250 257 265 272
LI 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
KG 280 290 300 307 315 325 335 345 355 365 375 387 400 412 425
LI 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
KG 437 450 452 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615 530 650
LI 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
KG 670 690 710 730 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000
LI 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
KG 1030 1060 1090 1120 1150 1180 1215 1250 1285 1320 1360 1400 1450 1500 1550
LI 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
KG 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2060 2120 2180 2240 2300 2360
LI 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
KG 2430 2500 2575 2650 2725 2800 2900 3000 3075 3150 3250 3350 3450 3550 3650
LI 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
KG 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5150 5300 5450 5600
LI 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
KG 5800 6000 6150 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500 7750 8000 8250 8500 8750
LI 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
KG 9000 9250 9500 9750 10000 10300 10600 10900 11200 11500 11800 12150 12500 12850 13200
LI 199 200 201 202 203 204
KG 13600 14000 14500 15000 15500 16000

3 Alternatívne prevádzkové značenie (Single Point) – nosnosť/rýchlosť

 • Výrobca pneumatík môže pridať “dodatočný” index nosnosti a rýchlosti v označení pneumatík, ktorý spravidla označuje nosnosť a možnú rýchlosť pri nasadení pre špecifické účely.

4 ECE značenie

 • Pneumatika vyhovuje Európskym homologizačným štandardom.
 • ECE-R54 číslo hlučnosti označuje, že pneumatika vyhovuje predpisom ECE o hlučnosti.

5 Regroovable

 • Označuje, že dezén je možné prerezávať.

6 Tubeless (TL)

 • Bezdušová pneumatika. (Ak ide o pneumatiku s dušou, potom je označená Tube Type – TT).

7 TWI (Tread Wear Indicator)

 • Na týchto miestach sú umiestnené v drážkach dezénu malé výstupky, ktoré označujú dosiahnutie zákonom požadovanej minimálnej hĺbky dezénu 1,6mm.

8 Obchodné meno

 • Identifikuje obchodný názov pneumatiky.

9 Rotácia – smerová orientácia

 • Ukazuje smer otáčania (v prípade so smerovým dezénom).

10 Informácia o konštrukcii pneumatiky

 • V prípade značenia pneumatiky podľa DOT (Americké ministerstvo dopravy – Department of Transportation).

11 Bezpečnostné odporúčanie

 • U pneumatík označených podľa DOT toto “bezpečnostné odporúčanie” je vyznačené na pneumatike.

12 Označenie DOT

 • Ukazuje, že pneumatika vyhovuje nariadeniu USA – FMVSS 119.

13 Kód DOT

 • Označenie výrobcu pneumatiky, jej rozmer a typ.

14 Kód dátumu výroby (týždeň, rok)

 • Prvé dve číslice označujú týždeň výroby, druhé dve označujú rok výroby.

EU štítok

Vďaka legislatíve si môžu prepravcovia ľahšie vybrať vhodnú pneumatiku. Označenie pneumatík, ktoré EU schválila a platí od 1. novembra 2012, zabezpečuje, že pneumatiky predané v EU musia byť hodnotené s ohľadom na spotrebu paliva, brzdný výkon za mokra a vonkajšiu hlučnosť.

Stručne povedané údaje na štítku poskytujú informácie napríklad ohľadom úspory paliva, kedy hodnota A predstavuje najväčšiu úsporu a G najmenšiu.

Úspora paliva/valivý odpor

Pohybujúca sa pneumatika spotrebováva energiu a je jednou z najväčších brzdných síl pôsobiacich na vozidlo. Takto spotrebovaná energia sa nazýva valivý odpor a má priamy vplyv na spotrebu paliva a znečistenie životného prostredia. S nižším valivým odporom spotrebuje pneumatika menej paliva a vyprodukuje menej CO2.

Tento stav sa mení v závislosti na vozidle a jazdných podmienkach. Rozdiel medzi sadou nových pneumatík triedy A a F môže predstavovať rozdiel v spotrebe až 15 %. A = najúspornejšia pneumatika. F = najmenej úsporná pneumatika.

Brzdná dráha za mokra

Pneumatiky s lepšou priľnavosťou za mokra majú kratšie brzdné dráhy na mokrých vozovkách, čo je nevyhnutný predpoklad bezpečnosti. A = najkratšia brzdná dráha. F = najdlhšia brzdná dráha.

Táto vlastnosť sa mení v závislosti na pneumatike, jazdných podmienkach a spôsobu merania. Avšak, pri plnom brzdení je rozdiel medzi pneumatikou triedy A a F o 30 % kratšia brzdná dráha. Pre bežné nákladné vozidlo to predstavuje pri brzdení z 80 km/h až o 25m kratšiu brzdnú dráhu.  Kalkulácia sa vzťahuje k bežnej súprave o hmotnosti 40t.

Hlučnosť

Úroveň vonkajšieho hluku je vyjadrená v decibeloch dB a vyobrazená pomocou jednej, dvoch alebo troch vĺn na štítku.

Jedna vlna predstavuje najtichšiu pneumatiku, tri najhlučnejšiu. Avšak tri vlny predstavujú súčasnú hraničnú hlučnosť, zatiaľ čo dve zodpovedajú budúcim normám a jedna je o ďalšie 3 dB nižšie. Tichšia pneumatika menej zaťažuje životné prostredie.

Zdroj: Goodyear Europe