Sezónne uskladnenie pneumatík

Sezónne uskladnenie pneumatík
Ak svoje auto pravidelne prezúvate do sezónnych pneumatík, potom tie, ktoré nepoužívate, je potrebné správne a starostlivo uskladniť. Nestačí ich len položiť do rohu garáže. Správne skladovanie vám zaistí ich dlhú životnosť.

Ako správne pneumatiky uskladniť:

  • Samozrejme, vždy pred uskladnením, každú pneumatiku prezrite a uistite sa, či neprejavujú známky celkového alebo nerovnomerného opotrebenia. 
  • Pneumatiky vyčistite a skontrolujte, či sú dobre odmastené, bez soli, benzínových škvŕn, alebo iných látok, ktoré by mohli materiál pneumatiky poškodiť.
  • Pneumatiky uskladňujte na čistom, chladnom a tmavom mieste mimo zdroja tepla a priameho slnečného žiarenia.
  • Ozón a iné radikálne plyny môžu materiál pneumatiky vážne poškodiť, preto sa na mieste, kde pneumatiky uskladňujete, nemôžu nachádzať zariadenia, ktoré generujú ozón.
  • Pneumatiky uskladňujte pokiaľ možno zakryté, prípadne navlečené v obaloch na to určených. Obal ich ochráni pred poškodením aj vysokou vlhkosťou.
  • Na uskladňované pneumatiky neukladajte žiadne ďalšie predmety. Dbajte na to, aby na ne nebol vyvíjaný vonkajší tlak, aby nedošlo k vzniku trhlín. 
  • Ak máte pneumatiky namontované na ráfikoch, môžete ich zavesiť na držiak alebo ich naukladajte na seba a zakryte krytom na pneumatiky. Pri stohovaní na zásobník z bezpečnostných dôvodov uložte na seba najviac štyri pneumatiky.
  • Pneumatiky uskladňované bez ráfiku uložte do vzpriamenej polohy a každý mesiac pootočte. Nikdy ich neklaďte na seba a nevešajte na držiak za pätku.

pneumatiky-bez-rafikov

administrátor webovej stránky