Posts tagged with ‘výber’

  • Ako vybrať nákladné pneumatiky

    Pneumatiky majú byť vyberané predovšetkým na základe odporúčaní alebo špecifikácií daných výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky. Voľba rozmeru pneumatiky…